Feature-img

Over mij


Photo

Kees den Heijer is data en information specialist.

Kees is civiel ingenieur (2005) en gepromoveerd (2013) aan de Technische Universiteit Delft in het vakgebied kustwaterbouwkunde, op het onderwerp veiligheid van duinen tegen overstroming. Gedurende en na z'n promotieonderzoek heeft hij gewerkt bij Deltares, een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond, waar hij zich ontwikkelde op het gebied van data- en informatiemanagement en data science.

Sinds 2017 is Kees Data Steward bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Begin 2019 heeft hij Deltares verlaten en is hij Data2day gestart om data adviseringsdiensten aan te bieden.

Over Data2day:


Kees den Heijer startte begin 2019 as ZZP'er onder de naam Data2day om data adviseringsdiensten aan te bieden. Data speelt in toenemende mate een rol van waarde in organisaties. Vaak is er ruimte voor verdere utilisatie van die data door het op een passende manier te organiseren en te vertalen naar bruikbare informatie. In veel gevallen kan ook de waarde worden vergroot door het data-invoerproces te optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld door handmatige acties te beperken en door toegespitste datavalidatie toe te passen om zo fouten in de data te beperken. Data2day beoogt verkenningen en advies voor verdere utilisatie van data en het verbeteren van efficiëntie en betrouwbaarheid van workflows voor onze klanten.

Onze filosofie:

Onze filosofie is om advies en levensvatbare oplossingen te geven binnen de context en organisatie van de klant. Een voorgestelde oplossing kan alleen succesvol zijn als deze kan worden ingebed in de organisatie van de klant en op een zeker moment verder gebracht kan worden zonder betrokkenheid van Data2day. Goed datamanagement gaat veel verder dan een theoretisch geoptimaliseerd technisch systeem of workflow. De dialoog met de klant, in het bijzonder de mensen die ermee moeten werken, is daarom de sleutel tot succes.

Werkwijze:

Afhankelijk van uw wensen als klant zijn wij flexibel om u een passende aanbieding te doen. U kunt Data2day direct inhuren of via een tussenpersoon en op uurbasis of lump sum.